Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektrotechnika

26-41-M/01

Parametry oboru

  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí číst a vytvářet technickou dokumentaci, provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel, provádět montážní a elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje, provádět ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, měřit elektrotechnické veličiny.

Informace o trhu práce

Absolventi s ohledem na příslušnou specializaci se mohou uplatnit především ve středních technicko-hospodářských funkcích při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, v oblasti systémů pro měření a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnických a informatických oborech.