Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

SOŠ, Blatná, V Jezárkách 745

Střední odborná škola Blatná má šedesátipětiletou tradici. V roce 2023 oslavila 65. výročí existence.

V současné době SOŠ Blatná nabízí tyto tři obory:

•63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE – obor Obchodní akademie

•18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – obor Moderní informační technologie

•26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – obor Elektronické počítače

Škola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky, každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Modernizací prošel také areál školy, který nabízí travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.

Součástí areálu je rovněž tělocvična a domov mládeže – vše propojeno spojovací chodbou. V budově školy je i školní jídelna.

Stránka školy
Blatná

Vyučované cizí jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Vybavení školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Obory školy

Informační technologie

Kód oboru: 26-47-N/04

Elektrotechnika

Kód oboru: 26-41-M/01

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02