Podnikání v oborech, odvětví

Firemní management

64-31-N/05

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Program má tři zaměření: obchod a služby, hotely a cestovní ruch, průmysl a výroba. Připravuje pro výkon a řízení obchodně podnikatelských činností v obchodě, službách, pohostinství a v cestovním ruchu. Student získá znalosti z ekonomických a právních disciplín a managementu. Naučí se zpracovat podklady pro založení obchodní společnosti nebo družstva, zpracovat daňové přiznání k jednotlivým druhům daní, vést personální agendu, řídit personální politiku podniku, vést účetnictví, seznámí se s problematikou financování podniku, účetní kontroly, účetního auditu. Zaměření obchod a služby se zabývá obchodně podnikatelskými činnostmi, podnikovou ekonomikou a marketingem. Student získá vědomosti o národním hospodářství v evropském kontextu, zbožíznalství, finančním hospodaření podniku, problematice maloobchodu. Zaměření pro hotely a cestovní ruch je orientováno na oblast řízení hotelového provozu od restauračního po ubytovací služby a zabezpečování požadavků cestovního ruchu. Student zaměření pro průmysl a výrobu se seznámí s činností průmyslového podniku, plánováním výroby, základy hospodářské politiky ve volně tržním hospodářství, organizací účetnictví a moderními prostředky logistiky.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní podle studované profilace při řízení ekonomických, organizačních, právních a personálních činností na úrovni středního a vyššího managementu v průmyslových a výrobních podnicích, obchodě, službách, u zahraničních korporací. Může pracovat jako správce, personalista, ekonom, finanční referent, pracovník pohledávek, účetní, kontrolor, obchodní zástupce, pracovník inspekce práce, plánovač, referent péče o hmotný majetek, referent zahraničních vztahů, daňový referent, mzdový referent, pracovník marketingu, pracovník reklamy pro nákup a plánování médií, pracovník zákaznického servisu, obchodní referent.