Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Fotograf

34-56-L/01

Parametry oboru

  • Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Fyzika, Výtvarná výchova, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí praktickým dovednostem a činnostem nezbytným při fotografování standardních fotografických situací, při využití klasické i digitální fotografie ve všech běžných fotografických žánrech. Osvojí si úkony, prováděné při přenosu obrazu do počítače, úpravách obrazu v počítači, jeho konečném zhotovení klasickou cestou nebo digitálním tiskem.

Informace o trhu práce

Uplatní se v povolání fotograf v různých oborech užité fotografie, především ve všech oblastech zakázkové fotografie, v redakcích novin a časopisů, v redakcích mediálních agentur pracujících s obrazem při propagaci a reklamní tvorbě, ve výstavnictví, v knižních nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech, v oblasti vědecké a technické fotografie, v organizacích a firmách poskytujících specializované nebo jen zpracovatelské fotografické služby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.