Gastronomie, hotelnictví, turismus

Gastronomie

65-41-L/51

Parametry oboru

  • Gastronomie, hotelnictví, turismus
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Dálková
  • Dva roky

Charakteristika oboru

Jedná se o nástavbové studium navazující na předchozí přípravu v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař – číšník. Žáci si rozšíří své poznatky zejména v teorii, naučí se organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu. Důraz je kladen na hygienu v gastronomickém provozu, její dodržování a kontrolu. Žáci se naučí základům vedení stravovacího provozu. Důraz je kladen na ekonomiku podniku, podnikové činnosti a hospodaření, základy účetnictví, marketingu a podnikového managementu a využití jejich nástrojů při operativním i strategickém řízení provozu ve službách cestovního ruchu tak, aby v budoucnu absolventi mohli samostatně podnikat v oboru. Žáci se seznámí i s hotelovým provozem, aby získali základní představu o provozu hotelů a ubytovacích zařízení. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Informace o trhu práce

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.