Technická chemie a chemie silikátů

Keramická výroba

28-57-E/01

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Chemie, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí připravovat vhodnou keramickou hmotu, jednoduché sádrové formy, vytvářet výrobky ručním tvarováním, točením, litím do forem, obráběním, lisováním, tažením, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Naučí se základy technologických postupů jako je sušení, výpal keramických výrobků, zažíhání dekoru, třídit výrobky podle kvality, balit je, skladovat a expedovat.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při výrobě užitkové keramiky, technické keramiky, žáruvzdorné keramiky, technického porcelánu a další speciální keramiky. Absolventi dohotovují výrobky, provádějí povrchové úpravy keramických a porcelánových výrobků, glazují, zakládají a vybírají keramické výrobky ze sušáren a pecí, třídí vypálené keramické výrobky. Uplatní se též při manipulaci se surovinami, při třídění hotových výrobků a jejich hodnocení, balení a expedici.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.