Právo, právní a veřejno-správní činnost

Krizové řízení

68-42-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program se zaměruje na přípravu studentů na potřeby plánování, potřeby řízení za mimořádných nebo krizových situací, zvládání řízení a to jak na úseku prevence mimořádných událostí, tak i v následujících obdobích činnosti krizového managementu. Vzdělávací program Krizové řízení se skládá z všeobecné, odborné a praktické přípravy, zahrnuje cizí jazyk, obecný teoretický základ (Filosofie a etika, Sociologie, Přírodovědné základy, Ochrana životního prostředí), odborné předměty, praktickou přípravu a odbornou praxi.

Informace o trhu práce

Absolvent se může uplatnit například jako pracovník na středním stupni úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva ve státní správě nebo samosprávě měst a obcí, odborník v rámci ozbrojených bezpečnostních a záchranných sborů, na úseku operačních středisek, ochrany obyvatelstva atd., odborník v rámci právnických subjektů na úseku ochrany životního prostředí, mimořádných situací, samostatný podnikatel na úseku zpracování dokumentů, prodeje speciální techniky pro krizové řízení a ochranu obyvatelstva apod.