Podnikání v oborech, odvětví

Management sportu

64-31-N/09

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je multidisciplinární a zahrnuje širokou oblast tělovýchovy a sportu. Připravuje studenty pro organizování a vedení tělovýchovných a sportovních didaktických procesů všech věkových skupin se zaměřením na prevenci zdravotních oslabení a poruch vznikajících z negativních vlivů současného životního stylu. Více než polovina předmětů má sportovní a tělovýchovné zaměření, např. předměty sportovní masáž, plavání, atletika, sportovní hry, gymnastika, turistika, lyžování a zdravotní tělesná výchova. Ekonomické vzdělání umožňuje zvládat řízení sportovních a tělovýchovných organizací i souvisejících činností ve státním, komunálním i soukromém sektoru.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako sportovní instruktor, metodik, asistent trenéra, cvičitel, masér (kondiční, sportovní), odborný manažer ve funkci vedoucího malých podniků a organizací v oblasti sportu, odborný personalista pro vzdělávání, lektor v podnikových vzdělávacích zařízeních, pracovník marketingu, referent organizace a řízení. Může pracovat v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve školní i mimoškolní tělesné výchově, v oblasti cestovního ruchu (v hotelích, ubytovacích zařízeních), policejních a armádních útvarech se zaměřením na TV a sport, ve výrobních i nevýrobních podnicích v oblasti volného času, v oblasti zdravotní prevence a hygieny, úrazové zábrany, ve sportovních zařízeních různého typu, ve správních zastupitelstvech.