Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/01

Parametry oboru

  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zapojovat vodiče, elektrické rozvody, zásuvky, navrhovat, zapojovat a sestavovat analogové i digitální elektronické obvody, navrhovat, zhotovovat a osazovat desky s plošnými spoji, vykonávat práce při zhotovování mechanických dílců elektrických přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků, řešit elektrické obvody, navrhovat a realizovat náhradní zapojení těchto obvodů či zařízení a volit vhodné součástky, demontovat, opravovat, sestavovat mechanismy nebo části elektrických zařízení, elektromechanických přístrojů a dalších technických zařízení, měřit elektrické veličiny, analyzovat a vyhodnocovat výsledky uskutečněných měření, číst a vytvářet technickou dokumentaci.

Informace o trhu práce

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technicko-hospodářských funkcích při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a informatických oborech.