Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-42-M/01

Parametry oboru

  • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Matematika, Fyzika, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí základní výrobní technologie v oblasti zpracování dřeva a řešit konstrukce nových výrobků v nábytkářské výrobě, tj. pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, používat základní i pomocné materiály ve výrobě daného výrobku, dbát na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci odpadu, dbát na požadovanou kvalitu výrobků, dohlížet na jejich balení, skladování a expedici, řídit postup výrobních operací včetně zajišťování obsluhy, kontroly a běžné údržby strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě, připravovat podklady pro nákup materiálu a strojního vybavení pro výrobu, kalkulovat ceny a posuzovat konkurenceschopnost výrobku na trhu, vést podnikovou administrativu.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří řídí technologické postupy, řeší konstrukce nových výrobků nebo zajišťují technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby. Uplatní se jako nábytkářští konstruktéři, kteří spolupracují na realizaci návrhu výrobků, zpracovávají konstrukční řešení nových výrobků a podílejí se na kontrole jejich kvality a funkčnosti nebo jako nábytkářští technologové, kteří stanovují technologické postupy a zajišťují průběh výroby. Mohou se také uplatnit jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech zemědělských a lesnických nebo v oborech technických.