Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-42-L/51

Parametry oboru

  • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Denní
  • Dva roky

Charakteristika oboru

Žáci se naučí základní výrobní technologie v oblasti zpracování dřeva a řešit konstrukce nových výrobků v nábytkářské a dřevařské výrobě tj. pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, používat základní i pomocné materiály ve výrobě daného výrobku, dbát na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci odpadu, hodnotit kvalitu výrobků, dohlížet na jejich balení, skladování a expedici, řídit postup výrobních operací včetně zajišťování obsluhy, kontroly a běžné údržby strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě, připravovat podklady pro nákup materiálu a strojního vybavení pro výrobu, kalkulovat ceny a posuzovat konkurenceschopnost výrobku na trhu, vést podnikovou administrativu.
Příprava žáků je podle zaměření školního vzdělávacího programu pojata obecně technologicky se zaměřením na nábytkářskou a dřevařskou výrobu jako celek nebo se škola může podle potřeb trhu v regionu zaměřit např. na dřevařství, nábytkářství a čalounictví, stavební truhlářství, dřevěné konstrukce aj. V případě zaměření oboru vzdělání na konkrétní oblast je odborné učivo rozšířeno a doplněno o specifika této oblasti.

Informace o trhu práce

Absolventi najdou uplatnění zejména při technické přípravě výroby v dřevozpracujícím průmyslu v oblastech dřevařské výroby, nábytkářství a čalounictví nebo také ve stavebním truhlářství v oblasti dřevěných konstrukcí a staveb. Uplatní se v pozicích středních technickohospodářských funkcí například jako technologové, na střední a nižší úrovni řízení a organizace výroby jako vedoucí, přípraváři výroby, plánovači, mistři, nebo referenti v ekonomickém úseku nebo v oblasti nákupu a prodeje.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech zemědělských a lesnických nebo v oborech technických.