Právo, právní a veřejno-správní činnost

Obnova a rozvoj venkova

68-43-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Studium obsahuje několik okruhů: alternativní formy podnikání na venkově, rozvoj cestovního ruchu na venkově, stavební obnova venkova, ochrana a tvorba krajiny, samospráva obcí.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy, v oblasti regionálního rozvoje, zemědělství, životního prostředí, zemědělského hospodářství, lesnictví, cestovního ruchu – agroturistika a průvodcovství.