Obecně odborná příprava

Pedagogické lyceum

78-42-M/03

Parametry oboru

  • Obecně odborná příprava
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Občanská výchova, Český jazyk, Výtvarná výchova

Charakteristika oboru

Obor umožní žákům získat hlubší vhled do práce učitele a dalších pedagogických pracovníků a seznámit se teoreticky i prakticky s činností různých typů škol nebo zařízení volného času. Žáci získají základní vědomosti o výchově a vzdělávání člověka, jeho psychických a sociálních potřebách, o přínosu pedagogiky a psychologie. Seznámí se s různými pedagogickými směry a názory na výchovu a vzdělávání i na ovlivňování různých projevů chování. Naučí se uplatňovat vybrané poznatky z psychologie a pedagogiky i ve svém životě. V návaznosti na základní vzdělávání si prohloubí znalosti a komunikativní dovednosti v českém jazyce a ve dvou cizích jazycích, v literárních a dalších estetických oborech. Pokračovat bude i studium matematiky a přírodovědných disciplín. Podle své zájmové orientace a schopností si žáci mohou zvolit jedno z pěti odborných zaměření: hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, tělesná výchova a sport, humanitní studia.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, a to zejména v oborech připravujících učitele pro mateřské, základní nebo střední školy a vychovatele. Mohou studovat i jiné obory, např. pedagogiku, psychologii, sociální pedagogiku a sociální práci nebo obory podle specializace v lyceu. Získají předpoklady pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání a péči o děti, podle studované specializace se mohou uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých.
Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním jim umožní uplatnit se v různých institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských pedagogických a sociálních oborů vzdělání.