Potravinářství a potravinářská chemie

Pekař

29-53-H/01

Parametry oboru

  • Potravinářství a potravinářská chemie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na pekařské výrobky, tj. zvládnout technologické postupy a činnosti při ruční i strojové výrobě chleba a pečiva, obsluhovat stroje a strojní zařízení v celém pekárenském provozu, včetně balení a etiketace pekařských výrobků, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat pekařské výrobky a dodržovat zásady prodeje.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu povolání pekař jako zaměstnanci velkých, středně velkých i malých pekáren, jsou připraveni vykonávat činnosti při výrobě pekařských výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, vykonávat činnosti související s prodejem pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.