Právo, právní a veřejno-správní činnost

Právní asistence

68-41-N/05

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Studium připravuje pro výkon asistentských činností s hlavní pracovní náplní aplikovat základní právní předpisy pod supervizí. Student se seznámí s otázkami práva obchodních společností, práva obchodních závazků, práva cenných papírů a s otázkami, které se vztahují k obchodnímu právu. Získá všeobecné právní vědomosti o specifiku práva v oblasti sociálního zabezpečení, justice, státní správy, samosprávy a nestátního neziskového sektoru, ale i ekonomické znalosti v oborech bankovnictví, pojišťovnictví, celní problematiky i problematiky v oblasti zahraničních vztahů, především v rámci Evropské unie. Naučí se zpracovat podklady pro vypracování podání k soudu, návrhu na zahájení správního řízení, zpracovat daňová přiznání, zpracovat podklady pro založení a vznik živnosti, obchodní společnosti nebo družstva, zpracovat podklady potřebné pro vklad práva do katastru nemovitostí.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v tuzemských i zahraničních firmách a v oblasti výkonu asistentských právních funkcí všech typů podniků národního hospodářství, neziskových institucí, justici, státní správě a samosprávě v pozicích asistenta právních oddělení podniků, bank a pojišťoven, samostatného administrativního pracovníka, asistenta vedoucích personálního oddělení, referenta ekonomického odboru, asistenta daňového poradce, pracovníka Hospodářské komory a České obchodní inspekce, referenta orgánů státní správy a samosprávy, asistenta v oblasti justice, asistenta u komerčního právníka, asistenta v advokátní nebo notářské kanceláři, asistenta občanských poraden a organizací pro integraci cizinců aj.