Právo, právní a veřejno-správní činnost

Přípravné trestní řízení

68-42-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je implementovanými metodami, organizačními formami výuky i odbornou praxí koncipován jako model strukturovaného studia uspořádaného do série organicky navazujícího učiva. Vzdělávací obsahy vycházejí z konkrétních požadavků na vzdělávání policistů i mimorezortních osob stanovených právními předpisy ČR, služebním zákonem a interními akty řízení.

Informace o trhu práce

Studium je převážně určeno pro ženy a muže ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, pro zaměstnance Policie ČR a MV nebo organizační složky státu zřízené MV.