Právo, právní a veřejno-správní činnost

Public Relations

68-43-N/08

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Základem vzdělávacího programu jsou obory komunikace (nověji komunikačních vztahů) a osvojování metod, postupů, prostředků a technik v oblasti interpersonálních a interinstitucionálních vztahů, formálních i neformálních vztahů subjektů občanské společnosti, včetně vztahů s veřejností. Student získá rozsáhlý všeobecný rozhled a kulturní, politický a ekonomický přehled i z hlediska vývoje, poznatky z historie českého národa a státu, osvojí si komunikativní schopnosti založené na poznatcích filozofických, psychologických a sociologických vědních oborů, etické a estetických norem, včetně protokolárních způsobů chování a vystupování, styly komunikace i v cizích jazycích, včetně rétoriky a stylistiky – předpokládá se jazyk anglický, dalšími např. německý, francouzský, španělský, ruský, italský. Seznámí se s právním systémem, strukturou a funkcemi státního útvaru a parlamentních institucích, získá znalosti o organizaci a funkcích Evropské unie, o institucionální a interpersonální komunikaci a vztazích, o řízení procesů a lidských zdrojů se zvláštním zřetelem na subjekty Public Relations.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako sekretář, asistent, pracovník vztahů k veřejnosti a propagační referent v institucích a firmách zaměřených na práci s veřejností v tuzemském a zahraničním styku, v reklamních a marketingových společnostech a odborných marketingových útvarech firem, v médiích, v rámci politických, zájmových a dalších seskupení, v PR agenturách, v odděleních styku s veřejností. Může zastávat manažerské funkce a vykonávat samostatnou hospodářskou činnost.