Podnikání v oborech, odvětví

Řízení malého a středního podniku

64-31-N/10

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon povolání odborný manažer. Student se seznámí s principy a organizací podnikání, získá ekonomické a právní znalosti potřebné k založení a provozování podniku, osvojí si obchodní a manažerské dovednosti s důrazem na rozvoj odborných kompetencí zejména řešit problémy, řídit projekty a využívat moderní informační a komunikační technologie. Získá teoretické a praktické znalosti z ekonomie a managementu, obchodního zákoníku, smluvně závazkových a pracovněprávních vztahů a předpisů, naučí se vést a řídit manažerské účetnictví a používat účetní informace pro rozhodování a řízení.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako odborný manažer, podnikatel, vedoucí pracovník, manažer projektů (příprava projektů a integrace projektového řízení do podnikové organizace) a může také začít podnikat.