Technická chemie a chemie silikátů

Řízení sklářské a keramické výroby

28-32-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program má dvě zaměření: technologické a ekonomické. Připravuje pro činnosti v oblasti technického a ekonomického řízení průmyslové výroby skla a keramiky, v oblasti kontroly výrobní činnosti, v oblasti ekonomického, administrativního a správního fungování podniku, v oblasti marketingu a managementu. Student si osvojí základy psychologie práce, podnikání, reklamy, prodeje a jednání s lidmi.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v řídících, kontrolních, ekonomických, obchodních a administrativních činnostech.