Technická chemie a chemie silikátů

Sklářský a keramický průmysl

28-45-L/51

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Žáci se připravují na širokou oblast silikátové výroby podle příslušného zaměření oboru vzdělání, tj. na sklářskou výrobu, keramickou nebo bižuterní výrobu. Žáci se naučí stanovit prvotní suroviny a materiály, kontrolovat technologické postupy při výrobě, řídit konkrétní úsek výroby a monitorovat technologický proces, provádět základní technologické výpočty, využívat výpočetní techniku při řízení, kontrolovat evidenci ve výrobním procesu, provádět obsluhu strojů a technologických zařízení, kontrolovat kvalitu výrobků v konkrétní silikátové výrobě, posuzovat základní ekonomické parametry a orientovat se v oblasti obchodu a marketingu.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v oblasti sklářské, keramické a bižuterní výroby při výkonu povolání sklářský a keramický technik, na různých typových pozicích jako technolog výroby, vedoucí směny, kontrolor jakosti v oblasti nákupu surovin a materiálů, v odbytu a prodeji výrobků a v oblasti marketingu. Uplatní se rovněž jako vedoucí jednotlivých provozních středisek, technologický manažer provozu, dispečer. Najdou uplatnění i na dalších provozních funkcích vyžadujících chemické vzdělání. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na technických vysokých školách.