Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Telekomunikace

26-45-M/01

Parametry oboru

  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí instalovat, nastavovat, obsluhovat a udržovat telekomunikační zařízení, navrhovat, zapojovat a sestavovat elektronické obvody, plánovat, sestavovat a spravovat datovou síť, navrhovat a realizovat připojení PC nebo sítě k internetu apod., číst a vytvářet technickou dokumentaci, elektrotechnická schémata, používat měřicí přístroje k měření parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení, určovat parametry signálu a parametry přenosových cest, analyzovat a vyhodnocovat výsledky měření.

Informace o trhu práce

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technicko-hospodářských funkcích při montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení, oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení, výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení, zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí, zajišťování telekomunikačních služeb, návrhu, stavbě a správě počítačových sítí.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnických a informatických oborech.