Právo, právní a veřejno-správní činnost

Veřejná správa a regionální rozvoj

68-43-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích státní správy a samosprávy i v organizacích v soukromém sektoru. Má dvě zaměření: veřejná správa a regionální rozvoj. Student se seznámí i s poznatky z oblasti etiky a sociální komunikace při řešení soukromých i pracovních situací a problémů.

Informace o trhu práce

Absolvent se zaměřením na veřejnou správu se uplatní jako referent na obecních, městských, magistrátních, krajských úřadech a úřadech státní správy, pracovník finančních úřadů, úřadů práce, úřadů sociálního zabezpečení, katastrálního úřadu. Může pracovat ve veřejném sektoru a v neziskových organizacích působících ve školství, zdravotnictví, sociální péči, kultuře, dopravě a technické infrastruktuře. Absolvent se zaměřením na regionální rozvoj se uplatní jako specialista pro tvorbu projektů rozvoje regionu, v soukromém sektoru i na úrovních veřejné správy, v institucích a orgánech zabývajících se regionální ekonomikou, regionálním rozvojem a regionální politikou, v referátech regionálního rozvoje a územního plánování.