Právo, právní a veřejno-správní činnost

Veřejná správa (regionální)

68-43-N/09

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon činností správního managementu. Student získá znalosti z oblasti veřejných financí, veřejné správy, psychologie a sociologie a orientuje se v českém právu a právu Evropské unie, naučí se uplatňovat progresivní metody a formy řízení, zabezpečit základní ekonomické, správní a administrativní činnosti, orientovat se v současném politickém dění, na základě historicko-geografických znalostí vnímat postavení ČR v Evropě i ve světě a chápat vývoj její státnosti.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako odborný referent nebo vedoucí oddělení jednotlivých referátů v orgánech kraje, obcí s rozšířenou působností, úřadů práce, zdravotních pojišťoven, katastrálních úřadů aj., jako vyšší správní úředník, jako tajemník menšího obecního úřadu.