Právo, právní a veřejno-správní činnost

Veřejnosprávní činnost

68-43-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na oblast informačních technologií. Student získá i znalosti z práva a ekonomiky.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako úředník na obecních, městských a krajských úřadech, úředník u soudu a prokuratury, na úřadu práce, pracovník u policie, pracovník personálních útvarů státních i soukromých firem, technik, správce sítě, programátor.