Právo, právní a veřejno-správní činnost

Veřejnosprávní činnost s podporou ICT

68-43-N/10

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Obor připravuje pro oblasti informačních technologií, je zaměřen na oblast ekonomiky, práva a managementu jakosti, rozvíjí právní a ekonomické vědomí, tvůrčí technické myšlení. Student získá znalosti z psychologie a sociologie, součástí studia je výuka cizích jazyků (odborný jazyk) a využití výpočetní techniky (uživatelský software a ekonomický software využívaný ve firmách), naučí se vést účetnictví, zpracovávat mzdy.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako úředník na obecních, městských a krajských úřadech, úředník u soudu a prokuratury, úředník na úřadu práce, pracovník u policie, pracovník personálních útvarů státních i soukromých firem. Může pracovat jako ekonom nebo obchodní referent ve firmě, referent ve státní správě a samosprávě, pracovník řízení jakosti ve firmě, technik a správce sítí, programátor a projektant, pracovník konzultačních nebo obchodních firem.