Potravinářství a potravinářská chemie

Výrobce potravin

29-51-H/01

Parametry oboru

  • Potravinářství a potravinářská chemie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na příslušné potravinářské výrobky, tj. cukrovinkářské, konzervárenské, sladovnické a pivovarnické, mlékárenské, mlynářské, případně vinařské. Žáci zvládnou technologické postupy a činnosti související s přípravou a úpravou surovin a jejich zpracováním na příslušné potravinářské výrobky, naučí se skladovat, balit a expedovat hotové výrobky, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin v pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin, pomocných látek a přísad na výrobky cukrovinkářské, konzervárenské, sladovnické a pivovarnické, mlékárenské, mlynářské, případně vinařské. Absolventi jsou připraveni obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle standardů, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.