Podnikání v oborech, odvětví

Výrobní a obchodní management textilu

64-31-N/08

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Studium připravuje pro činnosti v oblasti výroby textilií a obchodu s textiliemi na pozicích podnikového managementu. Student získá ekonomické znalosti, znalosti o financování podniku, zásobování a odbytu, kontrole výrobní a obchodní činnosti, osvojí si manažerské dovednosti pro plánování a rozhodování. Naučí se znát druhy textilních výrob, včetně výroby přízí, tkanin, pletenin, zušlechťování textilií a oděvní výroby, jednotlivé technologie, výrobní postupy a strojní zařízení v přádelnách, tkalcovnách, pletárnách, úpravnách a provozech oděvní konfekce, osvojí si vědomosti o textilních surovinách, textilním výtvarnictví, designérské činnosti při přípravě nových výrobků, seznámí se s oblastí konstrukce a vzorování konkrétních druhů délkových a plošných textilií, aplikacemi grafických softwarových produktů.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní v soukromých i státních výrobních podnicích a obchodních společnostech, jejichž předmětem podnikání je nákup, výroba a prodej textilních surovin, polotovarů a textilií, resp. textilních výrobků.