Seminář

Bezpečně na silnicích: Metodický seminář dopravní výchovy

Seminář dopravní výchovy seznámí se závaznými dokumenty, jež kotví dopravní výchovu ve školství, dále představí předpisy vztahující se k provozu na pozemních komunikacích, účastníkům pomocí prvků zážitkové pedagogiky prakticky ukáže, jak zařadit dopravní výchovu do výuky. Hlavním cílem je zvýšit zájem a povědomí o problematice bezpečnosti v silničním provozu, o rizikovém chování v něm, motivovat zařazování dopravní výchovy nejen do výuky z vlastní vůle a efektivně využívat materiály dostupné k oblasti bezpečnosti silničního provozu. Součástí semináře je prezentace BESIP pojednávající o přípravě dětí na roli studentů v autoškole, vzhledem k možnostem získání řidičských oprávnění na motocykl již od 15 let, nebo zahájení výuky tzv. L17 od 15,5 let.

21. 03. 2024
08:30 - 15:30
České Budějovice
NPI ČR České Budějovice
1350 Kč

Více informací

NPI ČR

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.