Workshopy

DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol

Proč je důležité rozvíjet digitální kompetence napříč obory? Jak tyto kompetence souvisejí a nesouvisejí s informatikou? Odpovědi na tyto a další otázky dostanete na setkání 26. září 2023 na krajských pobočkách NPI ČR.

Přijďte s námi řešit problémy, vyprávět a poslechnout si příběhy škol. A také sdílet své zkušenosti ve vašem kraji i v celé České republice.

26. 09. 2023
14:00 - 18:00
České Budějovice
Zdarma

Více informací

Program:

14.00–14.15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, informace o akci)

14.15–14.45 Zahájení DIGI roadshow, se vstupním příspěvkem vystoupí Zbyněk Filipi za Plzeňský kraj a pohovoří o důležitosti digitalizace ve vzdělávání v kontextu neustále se měnícího světa kolem nás.

14.45–17.25 Společný program, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)

17.25–18.00 Závěr, diskuze

Ve Českých Budějovicích se uskuteční tyto workshopy:

Hana Mahnelová – Inspirace pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v chemii

Internet nabízí mnoho příležitostí k rozvoji DK žáků. Ukážeme si, jak některá prostředí, programy, simulace a webové stránky s chemickou tématikou užitečně a cíleně využít na ZŠ i na SŠ. Zmíníme např. možnosti využití programu ACD/Chemsketch, PhET simulací, nástroje ChemicalAid či Laboratorního průvodce, nebo vyhledávač WolframAlpha.

Hana Mahnelová – Inspirace pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v matematice

Kalkulátory, tabulkové procesory a specializované programy jsou základními digitálními učebními pomůckami, s jejichž pomocí lze rozvíjet DK žáků jak na ZŠ tak na SŠ. Obsahem vystoupení budou konkrétní náměty a ukázky využití těchto pomůcek (např. kalkulátor, MS Excel, Libre Office, GeoGebra, Photomath, Math Solver, WolframAlpha) v hodinách matematiky.

Veronika Korbelová – Cizí jazyk digi, hravě, efektivně

Workshop je určený učitelům cizích jazyků. Účastníci se seznámí s TOP aplikacemi, které pomáhají u žáků rozvíjet a upevňovat slovní zásobu, nacvičovat jednoduché věty, větné struktury a motivují žáky cizí jazyk aktivně používat. Prakticky si vyzkouší vybrané zábavné a užitečné aktivity pro žáky ve věku 12–19 let.

Jiří Vaníček – Nová informatika v praxi


Videopozvánka – https://youtu.be/mZ4TAQKxBd4

Více informací na webu – https://revize.edu.cz/digiroadshow

Odkaz na přihlášení – https://revize.edu.cz/digiroadshow#prihlaseni


 

Marta Fleischhansová

PR oddělení projektu Národní plán obnovy 3.1 DIGI
GSM: +420 602 194 776
E-mail: marta.fleischhansova@npi.cz
NPI ČR

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.