Školení

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály

Obsah vzdělávacího programu vychází ze Strategie BESIP na léta 2021 -2030 a z Akčního plánu Strategie BESIP pro období 2021-2022, který definuje konkrétní opatření k naplňování strategie. Je zaměřen na výuku dopravní výchovy a obecných dopravně bezpečnostních témat, na efektivnější implementaci dopravní výchovy do výuky. Účastníkům bude představen komplexní rámec dopravní výchovy v ČR – výuka na školách a dopravně bezpečnostní aktivity v zájmovém vzdělávání, soutěže s dopravně-bezpečnostní tematikou, představení a doporučení osvědčených projektů, výukových a metodických materiálů, edukativních spotů, online aplikací apod. Důležitou součástí programu bude blok věnovaný bezpečnému pohybu třídních kolektivů mimo prostory školy, tj. pohyb organizovaného útvaru chodců v silničním provozu, a jeho přesun prostředky veřejné dopravy. VP představí také význam a aktivity dětských dopravních hřišť v ČR, vč. systému teoretické i praktické přípravy dětí na jejich pohyb v silničním provozu v roli cyklisty.

Nedílnou součástí programu bude i zapojení 14 krajských koordinátorů BESIP – garantů dopravně-bezpečnostních aktivit v regionech ČR, kteří úzce spolupracují se školami a školskými zařízeními v oblasti výuky dopravní výchovy. Krajští koordinátoři BESIP organizačně spadají pod Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), které je podřízenou organizací Ministerstva dopravy.

Každý účastník semináře obdrží zdarma vzorky vybraných výukových a metodických materiálů BESIP, vč. výběru promo prostředků BESIP.

18. 01. 2024
09:00 - 13:30
České Budějovice
800 Kč

Více informací

NIDV

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.