Seminář

Hra na akordeon

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na akordeon specifikovaná pro osobité potřeby žáků i ve studiu pro dospělé. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektorů a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na akordeon, na principy souborové a komorní hry, na uplatnění akordeonu v populární a taneční hudbě. Bude uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje. Celý seminář završí koncert Check Accordion Tria, kde bude zároveň shrnut celkový význam tohoto školení.

16. 02. 2024
08:30 - 15:30
České Budějovice
NPI ČR České Budějovice
1490 Kč

Více informací

NPI ČR

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.