Seminář

Jak vést děti ke kritickému myšlení

Seminář je vhodný pro učitele českého jazyka 2. stupně, kteří by do svých hodin rádi začlenili prvky kritického myšlení. Cílem semináře je poskytnout účastníkům několik konkrétních nástrojů, které mohou ihned zařadit do své výuky tak, aby mohli efektivně rozvíjet kritické myšlení svých žáků.

Účastníci:
  • prožijí lekce podle třífázového modelu E-U-R,
  • seznámí se s principy a metodami kritického myšlení,
  • zjistí, jak plánovat vlastní hodiny v souladu se strategiemi KM.
26. 03. 2024
09:00 - 15:30
Tábor
ZVaS Tábor
Zdarma

Více informací

Přihláška

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.