Webinář

Komunikace v rodině v různých obtížných situacích

Tento webinář je zaměřený na důležitost komunikace v rodině (mezi partnery, rodiči a dětmi) jako předcházení, nebo vyrovnávání se, s různými složitými situacemi a konflikty, např. z oblasti vztahů, výchovy, změn v rodině (rozvody, úprava péče, noví partneři apod.). Součástí webináře bude i pohled na komunikaci v rodině, a na přístup rodičů, v případě aktuálně častých psychických problémů dětí, jako jsou úzkostné stavy, panické ataky nebo pokud u dětí dochází k různým formám sebepoškozujícího chování.

Webinář je určen pro všechny rodiče, kteří žijí na území Jihočeského kraje a mají děti mladší 26 let. Připojte se k nám a naučte se, jak být v této oblasti co nejefektivnější.

15. 04. 2024
17:30 - 19:00
On-line
Zdarma

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.