Kurzy

LOGOPEDICKÝ ASISTENT: Primární logopedická prevence

Absolvent:

 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální.
 • je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.
 • je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

Kurz je rozdělen do pěti osmihodinových bloků.

 • sobota 11. 5. 2024
 • pátek 17. 5. 2024
 • sobota 1. 6. 2024
 • pátek 14. 6. 2024
 • sobota 29. 6. 2024

PEDAGOGICKÁ PRAXE

Pedagogickou praxi konají účastníci na svém současném působišti. Po každém setkání získají podněty a úkoly, které plní ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi a při následných setkání vše reflektují.

ZPŮSOB UKONČENÍ KURZU

Posluchači na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude prezentována v rámci závěrečného pohovoru.

STUDIJNÍ MATERIÁL

V ceně kurzu je zahrnut studijní materiál – skripta, která jsou zpracována přímo pro potřeby posluchačů tohoto kurzu. Jde tak o ojedinělý materiál.

11. 05. - 29. 06. 2024
09:00 - 15:30
České Budějovice
ZVaS České Budějovice
6500 Kč

Více informací

Přihláška

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.