Kurzy

Nové trendy v dějepisném vzdělávání

Kurz je zaměřen na moderní trendy v dějepisném vzdělávání podle Strategie 2030+.

Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, příslušnost ke komponentě NPO – 3.2. Adaptace školních programů, příslušnost k reformě NPO – 3.2.1 Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022.

Popis kurzu:

  • Jak se píše učebnice dějepisu? – Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
  • Příklady dobré praxe – Mgr. Kamil Dřevikovský (Gymnázium Jírovcova, České Budějovice), Mgr. Veronika Zasadilová (Základní škola Fantova, Kaplice)
  • Badatelská výuka v praxi – Mgr. Jaroslav Král (Historický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice)
  • Přednáška: Listopad 1989 v novém historickém bádání – PhDr. Jiří Suk, PhD., DSc. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky)
09. 04. 2024
České Budějovice
zasedací místnost Z1
Zdarma

Více informací

Podrobnosti

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.