Seminář

Poruchy učení – Jak zvládnout dys…?

Co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a dyskalkulie?

Obtíže, ale také možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele.

Práce s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání.

Didaktické pomůcky a materiály do výuky.

10. 10. 2023
13:00 - 16:00
České Budějovice
ZVaS
850 Kč

Více informací

www.zvas.cz

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.