Seminář

Poselství Velikonočního ostrova

Obsah semináře:

  • Představení úvodní brožury „Příběh Velikonočního ostrova“, která stručně, výstižně a srozumitelně popisuje dění na ostrově od jeho osídlení kolem roku 900 n. l.  až po současnost.
  • Seznámení s metodikou „pro malé“ – pro práci s věkovou kategorií žáků od 7 do 12 let a „pro velké“ – pro práci s žáky a studenty ve věku 13 až 20 let. Metodiky přinášejí mnoho námětů a metod, kterými lze přiblížit vzestup i pád ostrovní civilizace v souvislostech s přesahem k problémům, kterým čelí současná globalizovaná společnost.
  • Přiblížení metod a způsobů přemýšlení, které mohou žáky a mladé lidi vést k tomu, aby nepropadali skepsi, beznaději, environmentálnímu žalu, ale ani lhostejnosti, ale naopak je vedly k přirozené odpovědnosti a aktivnímu občanství.
  • Praktické ukázky ověřených aktivit pro mladší i starší žáky – učení prožitkem, propojení s aktivitami k posílení týmové spolupráce.
  • Náměty pro tematickou výuku, tematické (projektové) dny, týdenní pobyty, tábory, inspirace ke školním projektům.

Každé ze zúčastněných škol či jiných organizací bude zdarma předána metodika a publikace  „Poselství Velikonočního ostrova“ v hodnotě  550 Kč, s kterou se bude na semináři pracovat.

Seminář je akreditovaný MŠMT, všichni účastníci získají na závěr osvědčení.

Přihlášení do 16. února 2024.

23. 02. 2024
09:00 - 15:00
České Budějovice
Krajský úřad v Českých Budějovicích
Zdarma

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.