Seminář

Práce s heterogenní třídou

Obsah vzdělávacího programu zahrnuje následující oblasti: Heterogenní třída jako stálá a náročná profesní výzva pro každého učitele. Práce s heterogenní třídou jako přirozeně rozmanitou skupinou žáků, v níž se učitelé a další pedagogičtí pracovníci běžně setkávají s rozmanitými osobnostmi žáků, kteří se mohou lišit úrovní kognitivního nadání, mírou vůle, aktivity, pracovního tempa, podnětností rodinného prostředí, z něhož pocházejí a v němž vyrůstají. Program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategiích ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

09. 05. 2024
08:30 - 15:30
České Budějovice
NPI ČR České Budějovice
640 Kč Informace ke vstupnému
Cena je zvýhodněna financováním projektu UNICEF Ukrajina.

Více informací

NPI 

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.