Soutěže

Školní časopis roku 2024

14. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

Národní soutěž školních časopisů a novin je připravena pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež.
Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce proběhne již 18. ročník celostátní soutěže.
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji se v roce 2024 uskuteční čtrnácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.

Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň – tvořené pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň – tvořené pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň – tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií – tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol – tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy

V loňském roce se do 13. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo ve šesti kategoriích 32 školních časopisů a novin ze 31 základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 19. května 2023 ve Studentském klubu Kampa v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje, pana Mgr. Pavla Klímy.

Uzávěrka přihlášek 14. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je stanovena na den 12. dubna 2024, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 17. května 2024 ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích.

Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie.

14. ročník Jihočeského krajského kola 18. ročníku celorepublikové soutěže školních novin probíhá za
podpory Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

06. 03. - 12. 04. 2024
Jiný
Zdarma

Více informací

Leták a přihláška

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.