Soutěže

Svět očima dětí 2024

Vyhlášení 21. ročníku soutěže

Cíl soutěže

  • hlavním cílem soutěže je zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím tvůrčí činnosti.

1. Pořadatel soutěže

  • pořadatelem soutěže je odbor komunikace Ministerstva vnitra se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7.

2. Záštita

  • záštitu nad 21. ročníkem soutěže Svět očima dětí převzal ministr vnitra Vít Rakušan.

3. Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 4-15 let)

  • děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí,
  • děti z prvního a druhého stupně základních škol,
  • děti z dětských domovů,
  • děti ze specializovaných škol,
  • děti ze středisek volnočasových aktivit.

4. Doba trvání a místo soutěže

  • soutěž bude probíhat na území České republiky,
  • termín pro odevzdání soutěžních prací je 31. května 2024.
12. 03. - 31. 05. 2024
Jiný
Zdarma

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.