Konference

Vzdělávání (s) krajinou

Konference u příležitosti představení výstupů mezinárodního projektu Eduscape, zaměřeného na vzdělávání dětí o krajině v době probíhající klimatické změny.

Dopolední blok (9:00-12:30) bude věnovaný prezentaci výstupů projektu Eduscape včetně praktických ukázek práce s materiály, které mohou být využity v rámci formálního i neformálního vzdělávání dětí základních škol.

V odpoledním bloku (13:30-16:00) se budeme věnovat tématu vnímání a prožívání krajiny v kontextu probíhající klimatické změny. Zaměříme se na potenciál propojení vzdělávání dětí o krajině s uměním a s uměleckými aktivitami, které mohou dětem pomoci tato témata lépe uchopit, zpracovat, ujasnit si vlastní postoje a kreativně reagovat.

Můžete se těšit např. na přednášku od profesora krajinářské architektury Richarda Stilese, který představí proměny vnímání krajiny člověkem, na psychiatra Vladimíra Kmocha, který se zaměří na téma klimatické změny z pohledu duševního zdraví dětí nebo na praktické zkušenosti z výuky o klimatické změně z dílny organizace Člověk v Tísni či ukázku místně zakotveného učení od organizace SEVER. Umělkyně a pedagožka Pavla Gajdošíková nám představí projekt propojující umění a výtvarnou edukaci ve veřejném prostoru  a výtvarník a pedagog Karel Řepa nedávno vydanou publikaci s názvem „Krajina jako námět i médium ve výtvarné výchově“.

24. 05. 2024
09:00 - 16:00
Jiný
Fakulta architektury ČVUT
Zdarma

Více informací

Bližší informace k programu konference budou postupně zveřejněny na facebooku akce.

Konference bude probíhat částečně v anglickém jazyce, ale bude simultánně tlumočena. Konferenci bude možné sledovat také online.

Místa na konferenci jsou omezena. Svoji účast (prezenčně či online) prosím potvrďte na tento e-mail (eduscape2022@gmail.com). Stačí stručná odpověď s Vaším jménem a informace, zda se zúčastníte celé konference či pouze dopoledního /odpoledního bloku.

Leták

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.