Seminář

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže

Srdečně Vás zveme na seminář věnovaný problematice výživy, který je součástí celorepublikového vzdělávacího projektu pro mateřské a základní školy Zdravá 5 (www.zdrava5.cz). Ten se realizuje již 19. rokem. Cílem Zdravé 5 je motivovat děti k přijetí správné výživy a její přirozená implementace do životního stylu.

Cílem semináře je:

  • představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy,
  • seznámit s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví a zdravotní gramotnosti,
  • prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky,
  • naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály,
  • předat pedagogům nové metodické materiály.

Obsah semináře vychází z platných dokumentů MŠMT ČR a z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. Jedním z hlavních pilířů těchto dokumentů je zajistit zdravý život, zvýšit jeho kvalitu i zdravotní gramotnost všech občanů České republiky. Účastníci semináře se seznámí s nejaktuálnějšími poznatky z oblasti zdraví, s akcentem na výživu dětí předškolního i školního věku a s aktuálními informacemi, které souvisí s problematikou výchovy ke zdraví a zdravotní gramotností. Seminář představí pedagogům mateřských a základních škol mimo jiné také metodické pomůcky, které jim umožní efektivněji dané téma předávat dětem s ohledem na věkové zvláštnosti a nabídne didaktické postupy, jak s těmito materiály pracovat.

07. 06. 2024
08:30 - 13:30
České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, zasedací místnost OŠMT, č. 325
Zdarma

Více informací

Leták

Přihlášku na seminář ve vašem kraji vyplňte prosím na webové adrese:  www.zdrava5.cz/seminare.

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.