29. 09. 2023

Informační leták k adaptačnímu procesu dětí v MŠ

Informační leták je určen pro ředitele MŠ a pedagogy MŠ. Prvním cílem je informovat na případnou problematiku v adaptačním procesu nově příchozích dětí do MŠ. Druhým cílem je vytvoření doporučujícího manuálu k řešení adaptačních potíží jak ze strany dětí, tak i zákonných zástupců. Třetím cílem je metodicky podpořit pedagogy MŠ k včasnému záchytu ohroženého dítěte, k podpoře sociálně ohrožených rodin a k podpoře docházky dítěte do MŠ. Leták vznikl ve spolupráci s Platformou včasné péče. Doporučující informace se opírají o poznatky z praxe ředitelů mateřských škol.

Leták ke stažení ZDE.

Zdroj: edu.cz