10. 11. 2023

Kompas vzdělávání pro 21. století

Konference Kompas vzdělávání přináší pohledy na aktuální trendy a témata v oblasti vzdělávání, odborné teoretické i praktické příspěvky a příklady dobré praxe. Program konference je určen vedení škol a pedagogům ZŠ a SŠ.

Termín konání: 10.11.2023 od 9:30 hod.

Místo konání: Riegrova 51, České Budějovice

Kompas nám ukazuje směr a pomáhá najít správnou cestu k našemu cíli. Jakou cestou by se dále mělo ubírat vzdělávání, aby dokázalo obstát výzvám a problémům, které před ním dnes stojí? Kudy by se mělo dále ubírat vzdělávání, aby dokázalo naše děti co nejlépe připravit na budoucnost?

Více o programu se dozvíte na stránkách pořadatele – České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028 .