23. 05. 2023

Mezinárodní konference Kurikulum 2023 se můžete zúčastnit osobně i online

Letošní konference Kurikulum se bude věnovat problematice revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Ve dnech 25. –⁠ 26. května proběhne v Praze konference Kurikulum 2023. Účastníkům představí zahraniční trendy a nabídne prostor pro výměnu zkušeností se zásadní revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Konferenci pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za organizace Domu zahraniční spolupráce, partnery budou Národní pedagogický institut České republiky a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, na jejíž půdě se akce bude odehrávat.

Určená je především pro aktéry revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, členy odborných skupin a další účastníky na všech úrovních vzdělávací politiky, kteří se zapojili do diskusí o této revizi.

Chcete se podílet na změnách ve školství? Ještě je stále možnost přihlásit se a zúčastnit se osobně.

Konferenci je možné sledovat přes živý přenos online, nebo bude dostupná na stejném odkazu také ze záznamu. Přenos je možné sledovat jak v originálním jazyce, tak i v českém překladu. Tato hybridní forma umožní účast i ředitelům a zřizovatelům středních, základních a mateřských škol, vzdělavatelům učitelů, další zájemcům z organizací a institucí aktivních v oblasti vzdělávání. Dále může být přínosná také pro neziskové organizace a inovátory ve vzdělávání. Více informací naleznete v programu akce, a ve Facebookové události.

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce