17. 07. 2023

Podnikavosti se školy nevěnují dostatečně. Rodiče si přejí změnu.

Plně využívat nápadů a příležitostí, umět z nich dále vytvářet kulturní, sociální a finanční hodnoty pro sebe i ostatní či kriticky myslet. To vše zahrnuje podnikavost — sada dovedností potřebných pro 21. století. Tuto klíčovou kompetenci pro celoživotní vzdělávání, která se propisuje i do českých rámcových vzdělávacích programů, ve školách v dostatečné míře postrádá přes 68 procent rodičů. I proto se tématu podnikavosti věnuje Asociace podnikavé Česko. 

Podnikavost zdaleka není jen umění začít podnikat. Je to široký soubor dovedností, které se dohromady dají popsat jako schopnost být kreativní, iniciativní, ochotný měnit věci kolem sebe a mít vůli vydat se na vlastní cestu. Tato sada dovedností má dalším generacím pomoci například s uplatněním na trhu práce, který se s vývojem technologií výrazně změní.

Evropská komise všem členským státům doporučila začlenit podnikavost do rámcových vzdělávacích programů, tudíž by se jejímu rozvoji měla věnovat každá škola. Situaci v českém vzdělávacím systému mapuje Asociace podnikavé Česko – sdružení organizací a škol, které společně prosazují podnikavost ve vzdělávání. 

„Asociaci jsme založili s cílem usnadnit přípravu našeho vzdělávacího systému na budoucnost. Podnikavost vnímáme jako klíčovou kompetenci, kterou je nutné rozvíjet ve škole i doma. V asociaci nyní především mapujeme přístup k podnikavosti ve vzdělávání, propojujeme klíčové organizace a aktéry a podporujeme jejich spolupráci. Zároveň vysvětlujeme, co podnikavost vlastně je. Že je to třeba se nám potvrdilo i v průzkumu, ve kterém jsme zjistili, že s pojmem podnikavost se v komunikaci se školou setkalo jen 12 procent rodičů. Je ale důležité, aby se podnikavost propisovala do výuky v každé škole, a proto je nyní osvěta zásadní,“ říká Anna Kačabová, která řídí Asociaci podnikavé Česko od jejího počátku v září 2022. 

S šířením povědomí o podnikavosti a jejím rozvojem ve vzdělávání pomáhá Nadace České spořitelny.  „Nadace České spořitelny dlouhodobě usiluje o zlepšení a systémovou změnu vzdělávání v České republice. Naší hlavní misí je vedle rozvoje dětí a mladých lidí také motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích. Protože se Asociace podnikavé Česko soustředí právě na rozvoj jedné z klíčových kompetencí ve vzdělávání — podnikavosti, dává nám smysl její činnost podporovat,“ říká manažerka komunikace Nadace České spořitelny Lucie Ellingerová.

Činnost asociace podporuje také Česká spořitelna, která ve spolupráci vidí příležitost, jak pomáhat vytvářet silnější a udržitelnější společnost postavenou na finančně zdravých, vzdělaných a sebevědomých lidech a firmách.  „V České spořitelně věříme, že podnikavost je základním stavebním kamenem moderní společnosti. Když se daří jednotlivcům a firmám, daří se i celé společnosti. Prostřednictví podpory Asociace podnikavé Česko přispíváme k motivaci lidí převzít iniciativu a začít měnit věci kolem sebe, což je naším dlouhodobým cílem,“ komentuje partnerství projektový manažer České spořitelny, Adam Daniel.  


V aktuálním průzkumu asociace mapování podnikavosti ve vzdělávání zjišťovala, jak podnikavost a důležitost jejího rozvoje u svých dětí vnímají rodiče. Ti se v 75 procentech shodují na tom, že jejich děti nebudou mít stejné příležitosti a podmínky v profesním a rodinném životě, jako měli oni. Na tom, že nastupující generaci k lepším životním podmínkám a k osvojení schopnosti reagovat na změny může pomoci právě rozvoj podnikavosti, se shodne 86 procent rodičů. Jen ale čtvrtina je spokojena s tím, jak je podnikavost rozvíjena ve škole, kterou jejich dítě navštěvuje.

Zdroj: www.podnikavecesko.cz