12. 02. 2024

Škola udržitelného rozvoje na období 2025–2027

Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z.ú. ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s. a za podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašují 4. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje na období 2025–2027.

Zúčastnit se může každá škola (státní, soukromá i církevní) se sídlem v Jihočeském kraji (mateřská škola, základní škola, střední škola, praktická a speciální škola).

Cíl soutěže

Zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol v Jihočeském kraji a ocenění nejen těch nejlepších. Klíčovým záměrem je především podpora rozvoje environmentální výchovy (dále EV) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (dále VUR) i na školách, které by měly zájem se intenzivněji EV věnovat, nejenom z pohledu realizace průřezového tématu EV. Vyhlášení soutěže posiluje aktivity škol v kontextu výchovy pro udržitelný rozvoj. Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro UR.

Kritéria soutěže

Dotazník