13. 07. 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.