25. 10. 2023

Výsledky výzkumu „Specializované činnosti pedagogických pracovníků a nepedagogická práce či další činnosti v regionálním školství: analýza stavu a návrhy doporučení”

Další specializované činnosti a podpůrné pozice se věnují kariérovému poradenství nebo podpoře učitelů ve výuce i mimo ni. Výzkum se zaměřil na potřeby škol v těchto oblastech a stávající praxi. Studii doplňuje část týkající se nepedagogické práce a systému financování. Ze závěrečných zjištění vyplývají navrhované úpravy stávajícího systému popsané dále v textu.

Specializované činnosti jako metodik prevence nebo výchovný poradce tvoří spolu s dalšími pracovníky, jako je školní psycholog nebo speciální pedagog, páteř školního poradenského pracoviště. To má na starosti řešení vzdělávacího neúspěchu, podporu znevýhodněných i nadaných žáků, spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo řešení šikany a první pomoc u psychických problémů dětí. 

Více o výzkumu se dočtete zde.

Zdroj: edu.cz