23. 01. 2024

Výtvarná soutěž Namaluj si venkov

Soutěž probíhá v období od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024. V průběhu května vybere hodnotící komise šest nejlepších prací v kategorii 1.-2. třída a 3.-5. třída. Oceněné práce budou zveřejněny v kalendáři SPOV ČR pro rok 2025.

Soutěžní témata jsou navržena tak, aby poskytla dětem co největší možnost využít vlastní zkušenosti a zapojit fantazii. Co se týká jednotlivých témat:

  1. Život na statku

Farmáři na statku provádějí zemědělskou práci, jako je setí, sklizeň, péče o plodiny a chov zvířat. Stáje a pastviny na venkově jsou domovem pro hospodářská zvířata, která poskytují maso, mléko, vlnu a další produkty. Život na statku je mozaikou různorodých aktivit, které děti mohou zachytit ve svých pracích. Inspirací mohou dětem být také samotná venkovská hospodářství a statky a to, jak vypadá krajina kolem nich.  

  1. Procházka v přírodě

Blízkost k přírodě je jednoznačně jedním z hlavních benefitů života na vesnici. Pohyb v přírodě, jako je procházka, běh nebo jízda na kole, podporuje fyzickou aktivitu a zdraví, pomáhá zlepšovat celkovou pohodu. Děti se mohou soustředit na to, co všechno se během procházek po poli, na louce nebo v lese může přihodit a co všechno mohou vidět.

  1. Vesnická řemesla

Jak vypadá práce kovářů, tkalců, truhlářů nebo ševců? V rámci osvěty o možných povoláních spjatých s venkovem se mohou děti zaměřit na práci, která by je zajímala nejvíc: ať už je to košíkářství nebo včelařství, mlynářství, myslivectví, rybářství nebo třeba stříhání ovcí.

Výkresy formátu A4 mohou být zpracované libovolnou technikou, s uvedením jména, ročníku a školy na zadní straně. Soutěžní díla je možné zasílat elektronicky na emailovou adresu spov.veronika@seznam.cz nebo poštou na adresu Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město, k rukám V. Vrecionové (nadpis obálky „Namaluj si venkov“). Pokud zasíláte soutěžní dílo emailem, prosíme o uchování papírové verze, kterou bude v případě výhry potřeba dodat.

Slavnostní vyhlášení spojené s výstavou vítězných prací proběhne v Senátu ČR v červnu 2024. Autorům/autorkám vítězných prací budou předány ceny.